Wiadomości

Spadek bezrobocia w krajach OECD

18.02.2014
Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na obszarze 34 państw członkowskich OECD łączne bezrobocie spadło trzeci miesiąc z rzędu, tj. w okresie od października do grudnia 2013 roku. W grudniu 2013 roku stopa bezrobocia na obszarze OECD wyniosła 7,6%, a w strefie euro utrzymała się na poziomie 12,0%. Największy spadek zaobserwowano w Hiszpanii (o 0,3 p.p. do poziomu 25,8%), Irlandii (o 0,2 p.p. do poziomu 12,1%) oraz Słowacji (o 0,2 p.p. do poziomu 13,8%). Dobrą wiadomością jest spadek stopy bezrobocia wśród osób młodych (o 0,1 p.p. do wartości 15,5%). Niemniej jednak w kilku krajach strefy euro stopa bezrobocia w tej grupie społecznej pozostawała bardzo wysoka – w Grecji na poziomie 59,2%, w Hiszpanii 54,3%, we Włoszech 41,6%, Portugalii 36,3% oraz Słowacji 32,6%.
Źródło: OECD