Wiadomości

Spadek bezrobocia rejestrowanego

14.03.2014
Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w lutym 2014 roku zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W stosunku do stycznia liczba ta zmniejszyła się o 3,7 tys. osób i wyniosła 2 257 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na poziomie ze stycznia 2014 roku (14%). Jak podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz, spadek liczby bezrobotnych w lutym ostatni raz miał miejsce w 2008 roku. Pracodawcy zgłosili w lutym 2014 roku do urzędów pracy 95,7 tys. ofert pracy – również najwięcej od 6 lat.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej