Słownik

burza mózgów

Technika twórczego myślenia opracowana w latach 30. XX wieku przez Alex’a Osborn’a. Polega na grupowym generowaniu pomysłów w celu rozwiązania określonego problemu. Aby proces był efektywny, zaleca się stosowanie czterech podstawowych zasad:
• produkowanie jak największej ilości pomysłów w myśl zasady: „ilość rodzi jakość;
• odroczona krytyka – na etapie wytwarzania pomysłów wszelka krytyka jest zabroniona,
• akceptacja pomysłów dziwnych i nietypowych;
• rozwijanie wcześniej zgłoszonych pomysłów, traktowanych jako własność całej grupy.

Burza mózgów jest stosowana m.in. w treningach twórczości, rozwiązywaniu problemów, edukacji. Mimo dużej popularności, badania nie potwierdzają jej skuteczności w zwiększaniu ilości pomysłów lub poprawie ich jakości. Spowodowane jest to przede wszystkim procesami grupowymi, takimi jak brak aktywności wszystkich członków grupy, ślepe poleganie na opiniach ekspertów czy brak koncentracji na zadaniu. Powstało kilka odmian klasycznej techniki burzy mózgów, których celem jest zminimalizowanie tych efektów.