Słownik

wzrost gospodarczy

Zwiększenie zdolności danego kraju do wytwarzania dóbr i usług zaspokajających potrzeby. Miernikiem wzrostu gospodarczego może być m.in. wskaźnik PKB, PKB per capita, PNB, PNN. Wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym do rozwoju gospodarczego. Może zaistnieć sytuacja, kiedy to kraj odnotuje wzrost gospodarczy bez rozwoju gospodarczego.