Wiadomości

Spadek bezrobocia na koniec sierpnia 2017 r.

17.10.2017
Jak wynika z danych GUS współczynnik aktywności zawodowej w wieku produkcyjnym w II kwartale 2017 r. wzrósł w stosunku do I kwartału 2017 roku (75,5%) i wyniósł 76%. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym wyniósł w II kwartale 2017 r. 72,1% i wzrósł o 1,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W końcu sierpnia bieżącego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 136,1 tys. bezrobotnych, w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku, odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 210,7 tys. (tj. o 15,6%).
Źródło: https://stat.gov.pl/