Wiadomości

Spada liczba osób w wieku produkcyjnym

23.02.2016
Z najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statycznego wynika, że pod koniec czerwca 2015 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym wyniosła 24,1 mln. Stanowiła to niecałe 63% wszystkich mieszkańców naszego kraju. W porównaniu z 2014 roku liczba osób pomiędzy 18. a 64. rokiem życia spadła o 109 150.
Źródło: GUS