Wiadomości

„Solidarność” chce zaskarżyć Polskę za wyższy wiek emerytalny

20.05.2014
Na początku maja 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał skargi NSZZ Solidarność, OPZZ oraz PiS w sprawie reformy podwyższającej wiek emerytalny. Trybunał uznał, że wprowadzone przez rząd zmiany są zgodne z ustawą zasadniczą. Zdaniem przedstawicieli „Solidarności” wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest sprzeczne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przy ustalaniu wieku emerytalnego przepisy wspomnianej konwencji pozwalają na przekroczenie granicy 65 lat tylko w sytuacji, gdy w danym kraju osoby starsze zachowują zdolność do pracy. Zdaniem Związku Polska nie spełnia tego wymogu i tym samym szykuje skargę na znowelizowane polskie przepisy.
Źródło: NSZZ „Solidarność”