Wiadomości

Słabsze wyniki od oczekiwanych na amerykańskim rynku pracy

07.08.2018
Na amerykańskim rynku pracy ekonomiści oczekiwali utworzenia się w lipcu 2018 roku 190 tys. nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych, a przybyło ich jedynie 157 tys. Stopa bezrobocia natomiast spadła zgodnie z oczekiwaniami z 4,0% do 3,9%. Na amerykańskim rynku pracy wzrósł również wskaźnik zatrudnienia. Obecnie wynosi on 60,5%, co oznacza wzrost o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Źródło: https://www.bankier.pl/