Wiadomości

Skromne podwyżki w budżetówce

13.10.2009
Z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok wynika, że większość osób zatrudnionych w sektorze budżetowym nie otrzyma podwyżek. Zagwarantowany wzrost płac mają jedynie nauczyciele. Na podstawie odrębnych rozporządzeń zwiększą się również wynagrodzenia celników. Nie zmieni się natomiast tzw. kwota bazowa dla pracowników służby cywilnej, samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych czy ministrów.
Źródło: gazetaprawna.pl