Wiadomości

Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

02.01.2019
Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy, które skracają czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać akta osobowe przez 10 lat od zakończenia pracy danego pracownika. Dodatkowo od 1 stycznia 2019 roku dokumentacja pracownicza może być przechowywana w formie elektronicznej.
Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl