Wiadomości

Skandynawia – tam żyje się najlepiej

27.10.2009
Finlandia, Szwecja, Dania i Norwegia to państwa, które znalazły się w pierwszej 5 rankingu państw pod względem pomyślności gospodarczej i jakości życia. Wśród 104 państw Polska uplasowała się na 29 miejscu. Zestawienie co roku przygotowuje niezależny brytyjski ośrodek badawczy Instytut Legatum. Państwa ocenianie są pod względem takich kategorii jak: fundamenty gospodarki, przedsiębiorczość i zdolność innowacji, oświata, służba zdrowia, bezpieczeństwo obywateli, zakres swobód i wolności obywatelskich, praworządność, demokratyczne instytucje życia publicznego oraz kapitał społeczny.
Źródło: prosperity.com