Wiadomości

Sierpień 2010: zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jak miesiąc wcześniej

21.09.2010
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu 2010 roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 352,1 tys. Polaków. W porównaniu do lipca 2010 roku zatrudnienie nie uległo zmianie, a w ujęciu rok do roku zwiększyło się o 1,6%. Przeciętne wynagrodzenie brutto dla sektora przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 2010 roku 3 407,26 PLN. Było to 0,8% mniej niż miesiąc wcześniej i o 4,2% więcej niż przed rokiem.
Źródło: GUS