Wiadomości

Scenariusze Międzynarodowej Organizacji Pracy

30.01.2009
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) stworzyła trzy scenariusze dotyczące wpływu kryzysu gospodarczego na globalne bezrobocie. Za najbardziej prawdopodobne uznano dalsze pogarszanie się koniunktury, co spowoduje, że w 2009 roku pracę straci 30 mln osób, a stopa bezrobocia dla całego świata wzrośnie do 6,5%. Najbardziej pesymistyczna wersja zakłada wzrost bezrobocia o 51 mln osób i zwiększenie się współczynnika do 7,1%. Gdyby sytuacja poprawiła się wcześniej niż zakładają eksperci MOP, pracę straci 18 mln osób na całym świecie.
Źródło: MOP