Wiadomości

Rząd wprowadzi zmiany w systemie aktywizacji bezrobotnych

05.11.2013
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje m.in. profilowanie pomocy dla bezrobotnych i wynagradzanie pracowników urzędów pracy za osiągane wyniki. Zakładana jest ponadto współpraca z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Ministerstwo pracy liczy, że z około 20 tys. długotrwale bezrobotnych, do których adresowane będą nowe instrumenty wsparcia, połowa znajdzie pracę. Projekt omawiany będzie na posiedzeniu rządu 05.11.2013.
Źródło: newseria.pl