Wiadomości

Rząd rozważa zmiany w pakiecie antykryzysowym

18.01.2010
Na wniosek partnerów społecznych Rada Ministrów rozpatrzy propozycje zmian w obowiązującej ustawie antykryzysowej. Głównym postulatem związków zawodowych i organizacji pracodawców jest obniżenie kryteriów dla firm ubiegających się o publiczną pomoc. Obecnie przedsiębiorstwa muszą wykazać, że po 1 lipca 2008 odnotowały co najmniej 25% spadek sprzedaży. Związkowcy i pracodawcy chcą, aby było to maksymalnie 10-15%. Szanse na doprecyzowanie mają także przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony. W petycji partnerów społecznych znalazły się również postulaty, aby z możliwości dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych mogli korzystać pracownicy wszystkich firm, a nie tylko tych dotkniętych kryzysem.
Źródło: gazetaprawna.pl