Wiadomości

Rząd planuje zniesienie górnego limitu składek emerytalnych

14.11.2017
W tym momencie górną granicę składek określa 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to ponad 127 tys. PLN brutto rocznie. Od kwoty zarobionej ponad tym progiem, nie trzeba odprowadzać składek ZUS. Jest to swoiste zabezpieczenie przed wypłacaniem dużych emerytur w przyszłości. Zniesienie tego limitu może poważnie obciążyć ZUS w długim okresie. Może to również spowodować przejście najlepiej wynagradzanych pracowników w Polsce na samozatrudnienie, które będzie dla nich korzystniejsze.
Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl