Wiadomości

Rząd ochroni zagrożone miejsca pracy

22.10.2013
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Senat przyjął projekt ustawy dotyczącej ochrony miejsc pracy podczas przestoju ekonomicznego. Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia przez przedsiębiorcę obniżonego wymiaru czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. Pracodawca będzie mógł również starać się o dofinansowanie wynagrodzeń na stanowiskach zagrożonych zwolnieniami oraz o dopłaty do szkoleń pracowników.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej