Wiadomości

Ryzyko utraty pracy coraz niższe

30.04.2015
Jak wynika z analizy przepływu osób na rynku pracy przeprowadzonej przez NBP na podstawie danych BAEL, w IV kwartale 2014 roku prawdopodobieństwo znalezienia pracy wyraźnie obniżyło się po wcześniejszym wyraźnym wzroście w III kwartale. Z drugiej strony, prawdopodobieństwo utraty pracy również zmalało, co świadczy o stabilizacji sytuacji na rynku pracy. Silny napływ osób nieaktywnych zawodowo do bezrobocia osłabił natomiast spadek ogólnej liczby osób bezrobotnych.
Źródło: Narodowy Bank Polski