Wiadomości

Rynek pracy UE bardziej odporny niż w USA

14.05.2010
Eurostat podaje, że w I kwartale 2010 roku bezrobocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) wyniosło 9,6% wobec 9,7% w USA. Instytucja podkreśla, że w momencie rozpoczęcia się kryzysu gospodarczego (III kwartał 2008) stopa bezrobocia w USA była o około 1,5 punktu procentowego niższa niż w UE. W kolejnych kwartałach sytuacja na amerykańskim rynku pracy pogarszała się szybciej niż w Europie. W IV kwartale 2009 wskaźnik wyniósł 10% w porównaniu do 9,4% w UE-27.
Źródło: Eurostat