Wiadomości

Rozkwit szarej strefy

11.03.2009
Z porównania statystyk bezrobocia za styczeń 2009 roku dostarczonych przez Eurostat oraz GUS można wnioskować, że rośnie zatrudnienie w szarej strefie. Dane Eurostatu, oparte na metodzie BAEL, obejmują gospodarkę legalną i ukrytą a w konsekwencji nie uwzględniają osób pracujących w szarej strefie za bezrobotne. Według Eurostatu w styczniu 2009 roku stopa bezrobocia wzrosła w Polsce do 6,7% z 6,5% w grudniu 2008 roku. Oznacza to, że liczba bezrobotnych zwiększyła się o 40 tys. Tymczasem bezrobocie zarejestrowane przez GUS zwiększyło się aż cztery razy więcej, a stopa bezrobocia wzrosła o 1 punkt procentowy. Według ekspertów udział szarej strefy w PKB może w 2009 roku wzrosnąć do niemal 16% z niecałych 15% w roku ubiegłym.
Źródło: dziennik.pl