Wiadomości

Równe płace dla kobiet i mężczyzn w UE

09.03.2021
Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, mając na celu zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Zgodnie z propozycją, pracodawcy będą musieli przedstawić informacje o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale w ogłoszeniu o naborze lub przed rozmową kwalifikacyjną. Ponadto pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników, będą zobowiązani do składania sprawozdań dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Jedną z propozycji jest też prawo do informacji o poziomie wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę.
Źródło: https://ec.europa.eu/