Wiadomości

Rośnie zaufanie do polskich pracodawców

06.03.2018
Z badania agencji Edelman – Edelman Trust Barometer wynika, iż wskaźnik zaufania do pracodawców osiągnął rekordowy poziom - 68%. To więcej niż dwa lata temu, kiedy zaufanie do pracodawców zadeklarowało 56% badanych. Ponadto według danych z raportu, obejmującego 33 tys. osób z 28 krajów, w Polsce odnotowano jeden z najwyższych wzrostów tego wskaźnika.
Źródło: https://www.edelman.com/