Wiadomości

Rośnie popularność rocznego urlopu rodzicielskiego

18.03.2014
Jak wynika z danych ZUS-u, w styczniu 2014 roku 77,5 tys. rodziców pracujących w firmach zatrudniających do 20 pracowników korzystało z nowego urlopu rodzicielskiego. Urlop ten przysługuje po półrocznym urlopie macierzyńskim, dzięki czemu całościowo płatny urlop na sprawowanie opieki nad dzieckiem może trwać rok. W przypadku większych przedsiębiorstw ZUS szacuje, że liczba osób, które zdecydowały się na urlop mogła przekraczać 100 tys. Pracowników korzystających z rocznych urlopów przybywa bardzo szybko – w czerwcu 2013 roku w małych firmach było ich jedynie 6,2 tys. Pomimo, że urlop rodzicielski może być wykorzystywany zarówno przez matki jak i ojców, 98,5% osób korzystających z niego to kobiety.
Źródło: Rzeczpospolita