Wiadomości

Rośnie liczba bezrobotnych imigrantów w Irlandii

07.10.2008
W okresie od września 2007 do września 2008 roku liczba bezrobotnych obcokrajowców zarejestrowanych w irlandzkich urzędach pomocy socjalnej zwiększyła się o 92%. Wśród osób pozostających bez pracy, które we wrześniu bieżącego roku ubiegały się o zapomogę i inne świadczenia, emigranci stanowili 17,2%. W stosunku do analogicznego okresu 2007 roku jest to wzrost o 3,8 punktów procentowych.
Źródło: onet.pl