Wiadomości

Rośnie liczba agencji pracy tymczasowej na polskim rynku

28.03.2008
Polska jest na piątym miejscu w liczbie agencji w skali Europy. Na rynku jest 1856 agencji tymczasowego zatrudnienia, liczba ta wzrosła o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to zatrudnieni tymczasowo stanowią 0,2% ogółu pracujących w Polsce. Jest to najniższy wskaźnik w Europie.
Źródło: egospodarka.pl