Wiadomości

Rośnie klasa średnia w regionie Azji i Pacyfiku

20.09.2013
Jak pokazują badania ILO, w regionie Azji i Pacyfiku w 2012 r. było 670 mln pracowników należących do klasy średniej, podczas gdy w 1991 r. tylko 65 mln. Obecnie blisko 40% miejsc pracy w tym regionie przypada na stanowiska dla pracowników z tej klasy społecznej. Za zmiany w strukturze zatrudnienia odpowiada energiczny wzrost gospodarczy w ostatnich 2 dekadach. Niestety, przemiany ekonomiczne zbiegają się ze wzrostem nierówności społecznych w tej części świata. Ponad 600 mln ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa (ma na utrzymanie mniej niż 2 USD dziennie), a kolejne 500 mln niewiele powyżej tego progu.
Źródło: ILO