Wiadomości

Rośnie handel UE z krajami Partnerstwa Wschodniego

30.09.2011
Z danych Eurostat wynika, że wartość eksportu Unii Europejskiej do państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) wzrosła z 8,8 mld EUR w 2002 roku do 29,5 mld w 2010 roku ubiegłym. Import zwiększył się natomiast z 7,8 mld EUR do 25,2 mld EUR. W pierwszej połowie 2011 roku spośród 27 krajów UE najważniejszymi partnerami handlowymi państw PW okazały się Niemcy, Włochy i Polska podaje Eurostat. Największym eksporterem są Niemcy, na drugim miejscu znalazła się Polska, a na trzecim Włochy.
Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-28092011-AP/EN/6-28092011-AP-EN.PDF