Wiadomości

Rosnące zatrudnienie wśród więźniów

17.04.2018
Liczba pracujących skazanych wzrosła od 2015 roku do 2017 o 10 tys. osób. Wzrost liczby zatrudnienia osadzonych wpłynął na zwiększenie się wpływów do funduszu aktywizacji zawodowej skazanych (o 55 mln więcej niż w 2015 roku). Ponadto w roku bieżącym planowane jest oddanie kolejnych 17 hal, w których ma powstać ok. 2 tys. nowych miejsc pracy dla skazanych.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/