Wiadomości

Rosnące zainteresowanie rynkiem pracy w Polsce

25.07.2017
Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak,- zwrócił uwagę na fakt, iż Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem zarówno dla naszych wschodnich sąsiadów, jak i dla osób z krajów odległych. W przeciągu ostatnich dwóch lat o 87% wzrosła liczba składanych wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce. O legalizację pobytu ubiegają się głównie osoby z Ukrainy oraz obywatele Białorusi czy Indii.
Źródło: https://praca.money.pl