Wiadomości

Rosnąca ilość pracowników z Białorusi

16.10.2018
Z badania Personal Service wynika, że polscy pracodawcy najczęściej wybierają obywateli Ukrainy i Białorusi, spośród pracowników spoza Unii Europejskiej. Białorusini coraz częściej decydują się na pracę w Polsce, ponieważ ich zatrudnienie opiera się na uproszczonych procedurach. Tak samo jest w przypadku Ukraińców. Badanie Personal Service pokazuje, że w pierwszej połowie bieżącego roku liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Białorusinom była wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.
Źródło: https://www.money.pl/