Wiadomości

Rosja: 25 mln nowych miejsc pracy do 2020 roku

22.05.2012
Rosja ogłosiła plan stworzenia co najmniej 25 mln nowoczesnych, wysoko płatnych miejsc pracy do 2020 roku. Planom zatrudnieniowym towarzyszy polepszenie sytuacji na rosyjskim rynku pracy. Pod koniec marca 2012 roku bezrobocie w Rosji wyniosło 6,5%, o 3 punkty procentowe mniej niż w roku 2009. Na tym się jednak kończą sprzyjające dane. Bezrobocie w Rosji jest mocno zregionalizowane. Szczególnie wysokie jest w Północnym Kaukazie i w Republice Czeczenii, gdzie wynosi odpowiednio 14,9% i 32,3%. Kolejne problemy to deficyt umiejętności w kluczowych sektorach i zawodach oraz wzrost zatrudnienia w szarej strefie (z 20% w 2000 roku, do 25% w 2010).
Źródło: ILO