Wiadomości

Rekordowe bezrobocie w Irlandii

06.03.2009
Jak poinformowało Centralne Biuro Statystyczne Irlandii, w lutym bieżącego roku odsetek Irlandczyków nie posiadających zatrudnienia ukształtował się na poziomie 10,4%, osiągając wartość najwyższą od października 1997 roku. W porównaniu z miesiącem wcześniejszym stopa bezrobocia w Irlandii zwiększyła się o 0,8 punktu procentowego. W lutym roku 2008 natężenie bezrobocia w Irlandii kształtowało się na poziomie 5%.
Źródło: pb.pl