Wiadomości

Rekordowa liczba imigrantów w Polsce

01.04.2015
Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w 2014 roku odnotowano bardzo duży wzrost liczby wniosków w sprawach o legalizację pobytu (o 32% więcej niż w 2013 roku). W ubiegłym roku wojewodowie przyjęli ogółem 6 5172 wnioski. Ponad dwukrotnie więcej osób zza granicy ubiegało się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce (wzrost o 104%). O zezwolenie na pobyt czasowy ubiegało się o 60% więcej cudzoziemców niż rok wcześniej. Liczba osób, które wnioskowały o pobyt rezydenta długoterminowego UE wzrosła o 9%.
Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców