Wiadomości

Redukcje zatrudnienia w SSE

25.03.2009
Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowelizację ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Według proponowanych zmian firmy inwestujące w Strefach będą mogły zredukować liczbę pracowników nawet o 40% i nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji. W myśl dotychczas obowiązujących przepisów inwestor, który zmniejszył zatrudnienie zadeklarowane podczas otrzymywania zezwolenia na działalność w strefie, musiał liczyć się z koniecznością zwrotu przyznanych mu subwencji. Nowy projekt zmienia ponadto wymogi dotyczące wielkości inwestycji i zatrudnienia a także wprowadza możliwość zmiany profilu produkcji przedsiębiorstwa działającego w strefie.
Źródło: rp.pl