Wiadomości

Przynależność Europejczyków do związków zawodowych

13.10.2009
Z danych Eurofound za lata 2003-2008 wynika, że z członkowstwa w związkach zawodowych rezygnują głównie pracownicy byłego bloku wschodniego. W analizowanym okresie liczba związkowców w Słowacji i na Litwie zmniejszyła się aż o 34,1%. Duży spadek zanotowano również dla Estonii (-18,4%), Bułgarii (-16,2%) oraz Polski (-16,1%). Krajami, w których przynależność do związków zawodowych najbardziej wzrosła okazały się być: Belgia (6,8%), Grecja (6%), Cypr i Finlandia (5,7%). Wysoki wynik zarejestrowano również w Rumunii (4,2%).
Źródło: Eurofound