Wiadomości

Przewidywana zmiana struktury inwestycji zagranicznych

13.11.2008
Według szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych do końca 2008 roku do Polski napłynie 10-12 miliardów EUR w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Obecnie tylko 1/5 przedsięwzięć podejmowanych w Polsce w ramach BIZ ma charakter usługowy. Agencja przewiduje, że w najbliższych latach struktura inwestycji ulegnie zmianie. Spodziewany jest spadek inwestycji z sektora produkcyjnego na korzyść projektów usługowych. Szacuje się, że przedsięwzięcia z sektora usług będą stanowić około 60% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych