Wiadomości

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2013: 5 490,9 tys.

01.10.2013
Jak podaje GUS w I półroczu 2013 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 490,9 tys. Najwyższe przeciętne zatrudnienie odnotowano w sektorze przemysłu, gdzie zatrudnionych było średnio 2 447,8 tys. osób. Wysoki poziom zatrudnienia odnotowano w sektorze transportu (485,7 tys.) i budownictwa (443,2 tys.).
Źródło: GUS