Wiadomości

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 506,5 tys.

22.02.2013
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2013 roku. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach wzrosła w porównaniu z grudniem 2012 roku o 0,6%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2012 spadła o 0,8%. Obecnie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych jest 5 506,5 tys. osób.
Źródło: GUS