Wiadomości

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 474 tys.

22.01.2013
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 roku. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z listopadem (0,4%). W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2011 spadła o 0,5%. Obecnie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych jest 5 474,2 tys. osób. Przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w tym sektorze, w grudniu, wyniosło 4 111,69 PLN (brutto) i było o 8,8% wyższe od tego, jakie odnotowano w listopadzie.
Źródło: GUS