Wiadomości

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w listopadzie 2009

17.12.2009
W listopadzie 2009 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 265,2 tysiąca osób i w porównaniu do października bieżącego roku pozostało bez zmian. W ujęciu rok do roku liczba pracujących w firmach zmniejszyła się o 115,8 tysięcy osób (o 2,2 punkty procentowe). W listopadzie bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 3 403,92 PLN i w relacji do października zwiększyło się 0 95,3 PLN (o 2,8 punktu procentowego). W porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego w przedsiębiorstwach nastąpił płace wzrosły o 78,28 PLN (o 2,3 punkty procentowe).
Źródło: GUS