Wiadomości

Przeciętne wynagrodzenie rośnie

17.11.2020
Według najnowszych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5 168,93 PLN. Oznacza to wzrost o 4,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei w odniesieniu do drugiego kwartału tego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9%.
Źródło: https://stat.gov.pl/