Wiadomości

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

01.02.2011
Powołany przez Ministerstwo Edukacji zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli przedstawił plany zmian w Karcie Nauczyciela. Jeśli poprawki weszłyby w życie, pedagogom przysługiwałyby 52 dni robocze urlopu w roku. Aktualnie wymiar tego urlopu wynosi 78 dni. Zniknąć miałaby również część dodatków do pensji, m.in. mieszkaniowy i wiejski. Propozycja zakłada również, że regulacje zawarte w Karcie Nauczyciela dotyczyłyby wyłącznie osoby zaangażowane w proces dydaktyczny.
Źródło: gazetaprawna.pl