Wiadomości

Propozycja KPP: kupony żywieniowe

13.03.2009
Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje, aby w okresie kryzysu pracodawcy jako rekompensatę za malejące wynagrodzenie dawali pracownikom kupony żywieniowe. W czasie dekoniunktury rozwiązanie to mogłoby także służyć jako substytut podwyżek wynagrodzeń. Bony żywieniowe wydawane przez zakłady pracy w systemie miesięcznym mogłyby być realizowane w dowolnym miejscu – barze, restauracji, etc. Ta forma świadczenia jest z sukcesem wykorzystywana w krajach Europy Zachodniej, gdzie udział płacy podstawowej w wynagrodzeniu całkowitym pracownika wynosi ok. 50%. W Polsce w świadczenie pozapieniężne stanowią jedynie 10% wynagrodzenia całkowitego.
Źródło: gazetaprawna.pl