Wiadomości

Projekt zmiany Kodeksu Pracy – pracodawcy zgłaszają zastrzeżenia

22.04.2014
Poselski projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie zawierania umów na czas określony zakłada, że maksymalny czas trwania takiej umowy wyniesie 24 miesiące. Przedstawiciele pracodawców proponują, by maksymalny okres trwania umowy na czas określony był dłuższy i wynosił 48 miesięcy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, 24-miesięczny okres jest zbyt krótki i nie jest dostosowany m.in. do pracowników zatrudnionych na czas trwania kadencji (np. 4-letniej), czy realizowania projektu unijnego (np. na 3 lata). Przedstawiciele pracodawców zgłaszają również wątpliwości w zakresie zgodności proponowanej nowelizacji z zasadami prawa pracy.
Źródło: Konfederacja Lewiatan