Wiadomości

Program działania PIP na 2014 rok

24.01.2014
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu dn. 21 stycznia 2014 roku pozytywnie oceniła założenia „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015”. Rada zaleciła położenie szczególnego nacisku w trakcie kontroli PIP na sprawdzanie nieprawidłowości przy zatrudnieniu (np. zatrudnienie na czarno, fikcyjnie na ułamek etatu, zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi). Poddane szczegółowej kontroli ma być przestrzeganie prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz przepisów BHP w wybranych branżach. Ponadto rekomendowano kontynuowanie kampanii mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków stresu zawodowego oraz zalecono dodatkowe działania kontrolne, m.in. wśród podmiotów prowadzących szkolenia BHP.
Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy