Wiadomości

Prognoza wzrostu gospodarczego tylko dla Polski

14.09.2009
Według najnowszych prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej, PKB krajów należących do UE w całym 2009 roku zmniejszy się o 4 punkty procentowe. Polska będzie jedynym państwem w Europie, który w tym okresie zanotuje wzrost gospodarczy (+1% PKB). Jeszcze w maju prognozy KE dotyczące Polski były mniej optymistyczne i mówiły o spadku PKB rzędu 1,4 punktów procentowych.
Źródło: Komisja Europejska