Wiadomości

Produkcja przemysłowa na plusie

21.09.2010
W sierpniu 2010 roku produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu czynników sezonowych była o 1,5% większa niż w lipcu 2010 i o 12,7% wyższa w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. W ujęciu rok do roku największy wzrost (14,3%) zanotowało przetwórstwo przemysłowe, najmniejszy – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (5,7%).
Źródło: GUS