Wiadomości

Problemy polskich firm z rentownością

02.05.2012
Z badania Narodowego Banku Polskiego (NBP) na temat sektora przedsiębiorstw w Polsce wynika, że w 2011 roku nominalne przychody firm zwiększyły się o 13% w porównaniu do 2010 roku. W opinii ekspertów NBP na kondycję przedsiębiorstw wpływ miały głównie trzy czynniki: zwiększający się popyt wewnętrzny, wyraźny wzrost cen surowców i wahania kursu złotego. Poprawy nie odczuli jednak wszyscy przedsiębiorcy. Odsetek firm rentownych wyniósł na koniec 2011 roku jedynie 78% i był o 0,4 punku procentowego niższy niż przed rokiem.
Źródło: wyborcza.biz