Wiadomości

Prezydent podpisał ustawę reformującą urzędy pracy

25.04.2014
Nowelizacja przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma usprawnić działanie urzędów pracy. Nowe przepisy wprowadzają specjalne programy skierowane do osób młodych i powyżej 50. roku życia. Co więcej, bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy będą dzieleni na trzy grupy. Pierwszą grupę będą stanowić aktywni bezrobotni, którym wystarczy przedstawienie oferty pracy. W drugiej grupie znajdą się osoby potrzebujące pomocy w postaci staży lub szkoleń. W trzeciej grupie znajdą się bezrobotni najbardziej oddaleni od rynku pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Ustawa przewiduje również nowe narzędzia wspierające tworzenie nowych miejsc pracy – bony stażowe, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, czy pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nowelizacja wprowadza również przepisy mające w konsekwencji rozwinąć współpracę urzędów z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Novum stanowi także uzależnienie premiowania pracowników urzędów pracy od efektywności ich działania.
Źródło: IAR