Wiadomości

Prawie 30% polskich rodzin straciło możliwości zarobkowania w trakcie pandemii

01.06.2020
Jak wynika z najnowszego badania CBOS, prawie co czwarty badany deklaruje, że jego rodzina utraciła jakieś możliwości zarobkowania. W najgorzej sytuacji jest 2% badanych, którzy stwierdzili, że w ich gospodarstwach domowych pracę stracili zarówno oni, jak i ktoś z rodziny (co najmniej jedna osoba). Co pocieszające, 73% respondentów uznało, że tego typu konsekwencje pandemii ominęły ich. Na negatywne skutki pandemii znacznie częściej skarżą się kobiety (33%) niż mężczyźni (21%). Co więcej, o utracie pracy z powodu zaistniałej sytuacji częściej mówią osoby deklarujące najniższe dochody na osobę (poniżej 1 000 PLN - 45%), a także negatywnie oceniające swoje warunki materialne (52%).